@ariel_silvera on Twitter

We need to move from ‘you don’t understand me’ to ‘I want to understand our differences’ #transchat

International projects

Vreerwerk has direct international experience through the following projects and activities:

 • “.. And others!” Grundtvig project with TGEU, TrIQ, TENI, STA, Verein Diskursiv, STS: argumenting for trans equality in Europe with human rights discourse. Specifically responsible for the health care paragraph (2009-11)
 • Advising OTD in Chile with their argumentation in discussion with the national health ministry on transition protocols (2010)
 • Co-organising the Barcelona CONGENID first ever autonomous trans world conference: European coordinator in the international executive committee (2010)
 • Advisor on visit Mariela Castro Espín, director Cuban sexology Institute to the Netherlands (2011)
 • Advisor to transgender health care project on Puerto Rico (2012)
 • Organiser European trans health care advocacy project with several partners (2013)

Techno barbie: brave new gender

In het kader van discussies aanzwengelen, onbekende theorie toegankelijk maken door vertaling plaats ik afentoe een stuk op deze site. Dit is een vertaling van een paragraaf uit Testo Yonqui van de Spaanse filosoof Beatriz Preciado).

De pil als performatief sleutelapparaat1 van het farmacopornografisch regime is veranderd van een simpele techniek voor geboortebeperking in een programma voor de cosmetische productie van vrouwelijkheid: hij lijkt meer en meer een therapie voor het bestrijden van acne, van hirsutisme (gelaats- en lichaamsbeharing bij vrouwen) of voor vergroting en betere vorm van de borsten. Zo worden er nieuwe pillen geproduceerd op basis van progesteron, zoals Drospirenon2, verhandeld in Duitsland, die vanwege hun anti-mineralocorticoïde werking een vermindering van de vochtvasthoudende werking beloven en verlies van lichaamsgewicht.

Op zichzelf lijken de hormoontherapieën een publiek te verleiden dat op zoek is naar een vermindering van de frequentie en intensiteit van de menstruatie. Het gaat niet meer om een anticonceptie werking (of uitsluitend om anticonceptie), maar om het beheersen van de menstruatiecyclus (zo beloven nieuwe implantaten een totale eliminatie van de menstruatie in een tot vijf jaar). Zoals we weten is die mogelijkheid niet nieuw; integendeel zelfs, dit was een van de effecten van de pil die door Pincus en Carl Djerassi was uitgevonden in 1953. Terwijl in de jaren vijftig, net uit (een tijdperk van) disciplinair seksepolitieke apparaat tevoorschijn komend, die effecten incompatibel waren met de gendermetafysica die vrouwelijkheid met moederschap gelijkstelde, zo zijn ze tegenwoordig in de volle expansie van een farmacopornografisch seksepolitiek model waarin een veelheid aan consumenten toegang heeft tot de moleculaire productie van hun gender en hun seksualiteit volgens de fluctuaties van de farmacologische markt, kondigen de nieuwe implantaten en pillen een nieuwe type high tech vrouwelijkheid aan: de techno-barbie, eeuwig jong en hypergeseksualiseerd, bijna totaal onvruchtbaar en zonder ongesteldheid. In de tijd van de ultratechnologische schone oorlog leeft een nieuwe schone vrouw, product van een veelheid microtechnologieën voor het beheersen van haar seksualiteit. Zij wordt vergezeld door een steriele super-macho wiens erecties technisch worden geproduceerd door een wijze combinatie van Viagra en audiovisuele pornografische codes die langs elektronische weg worden doorgegeven.

1Apparaat volgens Foucault en in de filosofie: (het werken van) een geheel aan kennen en kunnen op een bepaald gebied

2http://www.ezpress.eu/news/263/Drospirenon-baanbrekend-voor-anticonceptiemarkt

Health care policy

Globally speaking some three issues are of great important for trans people to have the possibility for a better life, in accordane to their human rights. These are:

 1. Legal gender recognition
 2. Availability of health care
 3. Legal protection against hate crimes and discrimination

At the 2010 Congenid conference in Barcelona I co-authored the health standards paragraph for trans health. This is meant as a draft for a global trans health policy. Based on total depathologisation of trans identities it clearly states the need for availability and insurance covered trans health care. No one should be left without the possibility to seek medical assistance for gender reasssignment. This is a human rights question.

Using this argument I contacted the Dutch ministry of Health to convince them the Netherlands should plead with the WHO ICD-11 Committee for depathologisation of trans identities, the removal of “Gender Identity Disorder” and reclassification in a different, non-pathological way. Several options can be thought of for this,.

In the Trangender Europe (TGEU) argumentation project”.. And Others” I developed the health care paragraph, giving arguments of trans inclusive health care to activists for policy makers. I have given several talks on this basis (Dublin, Malmö 2010)

Many countries have no possibility for trans people to obtain the trans specific health care deemed necessary to live more comfortable with oneself. Where there is trans specific health care often it is not satisfactory. By stimulating the availability of better information and by advocating for a non pathologising approach we hope to change this. The change process is a great opportunity for cooperation in advocacy.

Big parts of trans negativity and prejudice in health care (as elsewhere) is due to ignorance. Through my experience in European cooperation in developing argumentation for better health carer access for trans people I can help developing a more trans friendly health care and health policy that is trans inclusive.

Together with Transman.nl and in consultation with GATE and TGEU I am now working on an international advocacy project on transgender health care. Through a process of adult education and exchanging ideas we will build an international project aiming for improving trans communities’ capacity in argumenting for good treatment and respectful, non-obligatory, medical interventions based on informed consent. In this proces we want to also enter in a dialogue with national health care and human rights authorities and organizations to raise their awareness on this issue. The project will take place from 2013.

Zorg-politiek

In veel landen is er helemaal geen mogelijkheid voor transgenders om specifieke zorg te krijgen die nodig om zich beter met zichzelf te krijgen en elders is die zorg niet van geode kwaliteit. Door betere kennis te stimuleren en een serieuze niet-pathologische benadering van transgenders moet dit veranderen. We kunnen hierbij heel erg leren van elkaar.

Als we kijken naar Nederland is hier een behoorlijke goede trans-specifieke zorg, maar de algemene gezondheidszorg weet nog steeds niet wat ze met transgenders aan moeten, helemaal als ID of verzekeringsbewijs iets anders (lijken te) zeggen dan de persoon die voor de behandelaar staat. Grotendeels is dit te wijten aan kennisgebrek.
Ook op de trans-specifieke zorg valt het nodige aan te merken. En dan niet alleen op de veel te lange wachttijden. De inhoud van de zorg van de genderdysforiezorgteams (het woord alleen al) behoeft ook wel verbetering.

Als ervaringsdeskundige en bepleiter van goede transgezondheidspolitiek ben ik bij uitstek geschikt om mee te praten en denken over hoe de concrete gezondheidszorg transvriendelijker kan en ook hoe gezondheidsbeleid meer rekening kan houden met transgenders.

Via Transgender Netwerk Nederland en internationale projecten ben ik goed op de hoogte van de vereisten en de problemen die transgenders ervaren in de zorg. Op de Congenid conferentie juni 2010 heb ik meegeschreven aan wat uiteindelijk een globaal model voor transgender zorg moet worden. Daarin is het uitgangspunt totale depathologisering van trans-identiteiten met behoud van recht op zorg waar nodig. Iets waar deskundigen ook steeds meer van overtuigd raken. In het TGEU-project “..And Others” heb ik de zorgparagraaf op mij genomen, met advies hoe het recht op goede behandeling in de gezondheidszorg te bepleiten.

Op dit terrein ben ik beschikbaar voor projectdeelname en consultancy. Ik kan voorlichting en training verzorgen hoe om te gaan met dit soort culturele verschillen in de dagelijkse praktijk. Waar een zorginstelling of een cliëntenorganisatie oploopt tegen gebrek aan kennis, kan ik uitkomst brengen.  Voor meer details kunt u mij het best per mail of telefoon bereiken voor een afspraak.

Spaans werk

Ik heb een grote affiniteit met queer Spanje. Steden als Barcelona en Madrid bruisen van activisme. Sinds 2009 volg ik de ontwikkelingen in theorie en activisme in Spanje.

De Pyreneëen zijn vaak voor de Spanjaarden zelf ook een onneembare barrière. Men komt weinig “buiten”. Mede daarom heb ik een aantal stukken vanuit het Spaans in het Nederlands vertaald. Zodoende kan hier ook bekend worden wat ginder aan belangrijke ontwikkelingen plaatsvindt. Ik ben nu bezig om Beatriz Preciado’s “Biopolitica del género” in het Nederlands te vertalen.

De komende tijd zullen hier op Vreerwerk afentoe stukken verschijnen rondom Spaanse transpolitiek. Onder meer vertalingen uit het belangrijke boek “El género desordenado: Criticas en torno a la patologización de la transexualidad“, “Het ongeordende gender: kritieken op de pathologisering van transseksualiteit”. El género desordenado belicht de problemen rond (de)pathologisering van diverse kanten en brengt de discussie erover op een hoger peil.

Waar interesse is, geef ik lezingen over de Spaanse situatie met betrekking tot transgender en dan met name wat cutting edge trans is. Ik hoop tegen betaling teksten te kunnen vertalen.

Twee stukken die ik eerder heb vertaald:

Ze kwamen uit de bergen: een transfeministisch manifest verschenen bij Acera del Frente

Jouw dood (hoofdstuk één van Testo junkie, Beatriz Preciado)

Wij leveren vreerwerk!

 

Welkom op de site van Vreerwerk, vrerig weerwerk. Uw bron voor duidelijke, politieke informatie over transgender rechten en gender-educatie.

Vreerwerk is een vers initiatief met expertise op de volgende vlakken:

 1. Gender-educatie: voorlichting, gastlessen, advies, workshops over (trans)gender en over intersex
 2. Internationale trans* advocacy op EU en VN niveau (CEDAW, UNHRC)
 3. Transgender gezondheidszorg: depathologisering en organisatie transzorg
 4. Diversiteitsbeleid en transitieprotocollen
 5. Organiseren en faciliteren van transgender en intersex gerelateerde events

Op dit moment is Vreerwerk betrokken bij een aantal projecten voor transgender en gezondheidszorg. Zo ondersteunen wij trans-activisten in Spanje met een mensenrechtenbenadering in de strijd om een goede en vergoede transzorg. Vreerwerk neemt al vanaf 2010 deel aan een internationale denktank voor niet-pathologiserende transgender gezondheidszorg. Daartoe wordt een Europees project opgezet in samenwerking met Transgender Europe (TGEU) om structurele aandacht van politici, beleidsmakers medici en mensenrechtenorganisaties te krijgen voor een mensenrechtenperspectief op transgezondheidszorg.

Een andere activiteit is gender-educatie. We hebben jaren ervaring in gastlessen voor studenten en adviseren van Amerikaanse undergraduate sturdenten op het gebied van gender en seksualiteit (Worldlearning institute, CIEE). Maar ook het organisaties wegwijs maken in genderdiversiteit en hen helpen met diversiteitsbeleid of transitieprotocollen voor transgenders hoort hierbij.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen.

J. Vreer Verkerke
vreerwerk@xs4all.nl
06-16126458