Trans in the head

Earlier I argued that trans* is not a disorder and that the problem is more likely with transphobia than with gender variation. I showed how much we are stuck in binary thinking that needs to get rid of its expectations of universality. A way out may lie in the concept of “fuzzy sets”. In the future, trans …

Spanish trans activists start hunger strike

From midnight tonight six trans* activists In Andalusia, Spain will start a permanent hunger strike until either the bill for better trans legislation that is stuck, will be really introduced in Parliament or until they die.

“Wat diagnostiseren, waarvoor zorg verlenen”: basisproblemen in de diagnostische fase

“Op geestelijk terrein is degene die vraagt, zich beroept, smeekt, abnormaal” Franz Fanon, Piel negra, mascaras blancas 2008:134) De diagnostische fase vormt een punt van controverse in de medische praktijk rond transseksuelen. De functie van de diagnostiek zelf staat ter discussie, als we accepteren dat er geen enkele reden is om vol te houden dat …

Geen transformatie van het zorgmodel zonder ander paradigma: van transseksualiteit naar transfobie

Het is 2008. Onder de titel Answers to your Questions about Transgender Indivduals and Gender Identitiy toont de werkgroep over genderidentiteit van de American Psychological Association (APA) een stap voorwaarts in het debat over geestesziekte: ze verklaart zonder voorbehoud dat de transgender conditie geen geestesziekte per se is.

Gezondheidsrechten of diversiteit?

Dit is het eerste deel van een vijfdelig essay dat ik als essentieel beschouw voor een ieder die zich als activist of professioneel met transgendergezondheid bezighoudt. De schrijfster van dit artikel, Sandra Fernández Garrido, analyseert het huidige denkkader over trans als mentale stoornis en de historische oorsprong ervan en buigt zich over het vaak gevoelde …

Techno barbie: brave new gender

In het kader van discussies aanzwengelen, onbekende theorie toegankelijk maken door vertaling plaats ik afentoe een stuk op deze site. Dit is een vertaling van een paragraaf uit Testo Yonqui van de Spaanse filosoof Beatriz Preciado). De pil als performatief sleutelapparaat1 van het farmacopornografisch regime is veranderd van een simpele techniek voor geboortebeperking in een …