Trans in the head

Earlier I argued that trans* is not a disorder and that the problem is more likely with transphobia than with gender variation. I showed how much we are stuck in binary thinking that needs to get rid of its expectations of universality. A way out may lie in the concept of “fuzzy sets”. In the future, trans is in the head.

Who enters into combat against the idea that trans people would have a mental disorder, would best give perspectives for another way/outcome/solution. That is why we look amongst others to Ecuador.

In the end the battle for trans rights is not about identities, One should be able to freely live the gender identity one feels comfortable with. Since we have a basic right to identity, this should not lead to so many issues, we should be able to continue building a lovely en just world. Alas the struggle for identity (instead living and celebrating identity) is being used in a power struggle to privilege a particular conservative morality. The fight for identity is only a small and bloated (inflated) part of a broader struggle for justice. Though not everyone makes that step from acknowledgment to further action.

Only a small group of the trans* population enters (medical) transition. Some 12,5% in the Netherlands. Many do not because they do not want to, do not  dare or just cannot. Some love comfortably in two genders or fluctuate between two genders, others again just don’t take gender as a reference point anyway. Gender queers who throw the system over board  in that sense don’t have much with identity struggle either. Except that you must be able to be or to become whoever you feel to be. Afterwards: shall we now continue to change/improve the world?

Ec-psi-2

Some good developments in the direction of autonomy and respect come from the Spanish speaking world. More and more you encounter the term “trans en la cabeza” there, “trans in the head”. That idea leads to a totally different, not by default male or female, gender expression. oftentimes no medical intervention either which in turn has to do with archaic and arrogant treatment y psychiatrists, that mostly check if you are “trans enough”. Partially this (trans in the head) is rather sub-cultural, partially it is mainstream.

In Ecuador mostly trans people so seek medical assistance, be it official or not. Apart from the ID card that needs to be adapted to the gender one lives in. For that a campaign is waged these days, titled “Si es mi cédulo, tien que ser mi género”, “My ID must read my gender”by the organization “Cuerpos distintos, derechos iguales” (Different bodies, same rights). They warn for colonial concepts when the psychiatrist presses forward western ideas of how masculinity and femininity. In this sense the struggle for trans rights fits well in current anti colonial struggle.

This leads to a multitude of bodies and identities and thus to an explosion of what we understand by “men” and “women”. A revolutionary development: less than ever identity will relate to being born in a certain body and more to a certain conviction. Also it is a revolutionary appeal to the human right of autonomy of the body. So revolutionary alas that frequent and fierce resistance of the gender powers that be is to be expected. Nevertheless this is the way forward and we are on our way.

 

Spanish trans activists start hunger strike

From midnight tonight six trans* activists In Andalusia, Spain will start a permanent hunger strike until either the bill for better trans legislation that is stuck, will be really introduced in Parliament or until they die.
Continue reading

Wegen voor transformatie

De transformatie van het zorgmodel vereist een her-denken van de erkenning van transseksualiteit en transgender als element van diversiteit. De gang door het gezondheidssysteem kan niet gebaseerd blijven op een scenario dat historisch een veelheid aan identiteiten heeft uitgesloten, waarvoor gezondheid en recht tegenstellingen zijn gebleven. Continue reading

“Wat diagnostiseren, waarvoor zorg verlenen”: basisproblemen in de diagnostische fase

“Op geestelijk terrein is degene die vraagt, zich beroept, smeekt, abnormaal”
Franz Fanon, Piel negra, mascaras blancas 2008:134)

De diagnostische fase vormt een punt van controverse in de medische praktijk rond transseksuelen. De functie van de diagnostiek zelf staat ter discussie, als we accepteren dat er geen enkele reden is om vol te houden dat de rol van de gezondheidsprofessional moet zijn te evalueren of een patiënt wel of niet echt transseksueel is. (Garaizabal, 2003).  Continue reading

Geen transformatie van het zorgmodel zonder ander paradigma: van transseksualiteit naar transfobie

Het is 2008. Onder de titel Answers to your Questions about Transgender Indivduals and Gender Identitiy toont de werkgroep over genderidentiteit van de American Psychological Association (APA) een stap voorwaarts in het debat over geestesziekte: ze verklaart zonder voorbehoud dat de transgender conditie geen geestesziekte per se is. Continue reading

Voorzijde en keerzijde. GIS in de DSM na declassificatie van homoseksualiteit

Vanaf het moment dat in 1980 transseksualiteit als medisch verschijnsel in de derde editie van het Diagnositc and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) verschijnt, heeft de kritiek die de diagnostische grondslagen betwijfelde niet opgehouden te klinken.

Continue reading

Gezondheidsrechten of diversiteit?

Dit is het eerste deel van een vijfdelig essay dat ik als essentieel beschouw voor een ieder die zich als activist of professioneel met transgendergezondheid bezighoudt. De schrijfster van dit artikel, Sandra Fernández Garrido, analyseert het huidige denkkader over trans als mentale stoornis en de historische oorsprong ervan en buigt zich over het vaak gevoelde dilemma: moeten we uitgaan van gezondheidsrechten of van genderdiversiteit? Is dit een valse tegenstelling? Hoe zijn we gekomen waar we staan en waar moeten we op letten in onze strijd voor depathologisering van genderidentiteit?
Het hele artikel verscheen origineel als Derechos sanitarios desde el reconocimiento de la diversidad. Alternativas a la psiquiatrización de las identidades trans in “El género desordenado : criticas en torno a la patologización de la transexualidad”.

1. Inleiding: Gezondheidsrechten of diversiteit?

Tot drie jaar geleden kon je de meest zichtbare relatie tussen de transbeweging en het medische circuit samenvatten met de figuur van een gelukkig huwelijk dankzij een vermenging van belangen. Continue reading

Techno barbie: brave new gender

In het kader van discussies aanzwengelen, onbekende theorie toegankelijk maken door vertaling plaats ik afentoe een stuk op deze site. Dit is een vertaling van een paragraaf uit Testo Yonqui van de Spaanse filosoof Beatriz Preciado).

De pil als performatief sleutelapparaat1 van het farmacopornografisch regime is veranderd van een simpele techniek voor geboortebeperking in een programma voor de cosmetische productie van vrouwelijkheid: hij lijkt meer en meer een therapie voor het bestrijden van acne, van hirsutisme (gelaats- en lichaamsbeharing bij vrouwen) of voor vergroting en betere vorm van de borsten. Zo worden er nieuwe pillen geproduceerd op basis van progesteron, zoals Drospirenon2, verhandeld in Duitsland, die vanwege hun anti-mineralocorticoïde werking een vermindering van de vochtvasthoudende werking beloven en verlies van lichaamsgewicht.

Op zichzelf lijken de hormoontherapieën een publiek te verleiden dat op zoek is naar een vermindering van de frequentie en intensiteit van de menstruatie. Het gaat niet meer om een anticonceptie werking (of uitsluitend om anticonceptie), maar om het beheersen van de menstruatiecyclus (zo beloven nieuwe implantaten een totale eliminatie van de menstruatie in een tot vijf jaar). Zoals we weten is die mogelijkheid niet nieuw; integendeel zelfs, dit was een van de effecten van de pil die door Pincus en Carl Djerassi was uitgevonden in 1953. Terwijl in de jaren vijftig, net uit (een tijdperk van) disciplinair seksepolitieke apparaat tevoorschijn komend, die effecten incompatibel waren met de gendermetafysica die vrouwelijkheid met moederschap gelijkstelde, zo zijn ze tegenwoordig in de volle expansie van een farmacopornografisch seksepolitiek model waarin een veelheid aan consumenten toegang heeft tot de moleculaire productie van hun gender en hun seksualiteit volgens de fluctuaties van de farmacologische markt, kondigen de nieuwe implantaten en pillen een nieuwe type high tech vrouwelijkheid aan: de techno-barbie, eeuwig jong en hypergeseksualiseerd, bijna totaal onvruchtbaar en zonder ongesteldheid. In de tijd van de ultratechnologische schone oorlog leeft een nieuwe schone vrouw, product van een veelheid microtechnologieën voor het beheersen van haar seksualiteit. Zij wordt vergezeld door een steriele super-macho wiens erecties technisch worden geproduceerd door een wijze combinatie van Viagra en audiovisuele pornografische codes die langs elektronische weg worden doorgegeven.

1Apparaat volgens Foucault en in de filosofie: (het werken van) een geheel aan kennen en kunnen op een bepaald gebied

2http://www.ezpress.eu/news/263/Drospirenon-baanbrekend-voor-anticonceptiemarkt