Wegen voor transformatie

De transformatie van het zorgmodel vereist een her-denken van de erkenning van transseksualiteit en transgender als element van diversiteit. De gang door het gezondheidssysteem kan niet gebaseerd blijven op een scenario dat historisch een veelheid aan identiteiten heeft uitgesloten, waarvoor gezondheid en recht tegenstellingen zijn gebleven. Continue reading

“Wat diagnostiseren, waarvoor zorg verlenen”: basisproblemen in de diagnostische fase

“Op geestelijk terrein is degene die vraagt, zich beroept, smeekt, abnormaal”
Franz Fanon, Piel negra, mascaras blancas 2008:134)

De diagnostische fase vormt een punt van controverse in de medische praktijk rond transseksuelen. De functie van de diagnostiek zelf staat ter discussie, als we accepteren dat er geen enkele reden is om vol te houden dat de rol van de gezondheidsprofessional moet zijn te evalueren of een patiënt wel of niet echt transseksueel is. (Garaizabal, 2003).  Continue reading

Geen transformatie van het zorgmodel zonder ander paradigma: van transseksualiteit naar transfobie

Het is 2008. Onder de titel Answers to your Questions about Transgender Indivduals and Gender Identitiy toont de werkgroep over genderidentiteit van de American Psychological Association (APA) een stap voorwaarts in het debat over geestesziekte: ze verklaart zonder voorbehoud dat de transgender conditie geen geestesziekte per se is. Continue reading

Voorzijde en keerzijde. GIS in de DSM na declassificatie van homoseksualiteit

Vanaf het moment dat in 1980 transseksualiteit als medisch verschijnsel in de derde editie van het Diagnositc and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) verschijnt, heeft de kritiek die de diagnostische grondslagen betwijfelde niet opgehouden te klinken.

Continue reading

Gezondheidsrechten of diversiteit?

Dit is het eerste deel van een vijfdelig essay dat ik als essentieel beschouw voor een ieder die zich als activist of professioneel met transgendergezondheid bezighoudt. De schrijfster van dit artikel, Sandra Fernández Garrido, analyseert het huidige denkkader over trans als mentale stoornis en de historische oorsprong ervan en buigt zich over het vaak gevoelde dilemma: moeten we uitgaan van gezondheidsrechten of van genderdiversiteit? Is dit een valse tegenstelling? Hoe zijn we gekomen waar we staan en waar moeten we op letten in onze strijd voor depathologisering van genderidentiteit?
Het hele artikel verscheen origineel als Derechos sanitarios desde el reconocimiento de la diversidad. Alternativas a la psiquiatrización de las identidades trans in “El género desordenado : criticas en torno a la patologización de la transexualidad”.

1. Inleiding: Gezondheidsrechten of diversiteit?

Tot drie jaar geleden kon je de meest zichtbare relatie tussen de transbeweging en het medische circuit samenvatten met de figuur van een gelukkig huwelijk dankzij een vermenging van belangen. Continue reading

Spaans werk

Ik heb een grote affiniteit met queer Spanje. Steden als Barcelona en Madrid bruisen van activisme. Sinds 2009 volg ik de ontwikkelingen in theorie en activisme in Spanje.

De Pyreneëen zijn vaak voor de Spanjaarden zelf ook een onneembare barrière. Men komt weinig “buiten”. Mede daarom heb ik een aantal stukken vanuit het Spaans in het Nederlands vertaald. Zodoende kan hier ook bekend worden wat ginder aan belangrijke ontwikkelingen plaatsvindt. Ik ben nu bezig om Beatriz Preciado’s “Biopolitica del género” in het Nederlands te vertalen.

De komende tijd zullen hier op Vreerwerk afentoe stukken verschijnen rondom Spaanse transpolitiek. Onder meer vertalingen uit het belangrijke boek “El género desordenado: Criticas en torno a la patologización de la transexualidad“, “Het ongeordende gender: kritieken op de pathologisering van transseksualiteit”. El género desordenado belicht de problemen rond (de)pathologisering van diverse kanten en brengt de discussie erover op een hoger peil.

Waar interesse is, geef ik lezingen over de Spaanse situatie met betrekking tot transgender en dan met name wat cutting edge trans is. Ik hoop tegen betaling teksten te kunnen vertalen.

Twee stukken die ik eerder heb vertaald:

Ze kwamen uit de bergen: een transfeministisch manifest verschenen bij Acera del Frente

Jouw dood (hoofdstuk één van Testo junkie, Beatriz Preciado)