Zorg-politiek

In veel landen is er helemaal geen mogelijkheid voor transgenders om specifieke zorg te krijgen die nodig om zich beter met zichzelf te krijgen en elders is die zorg niet van geode kwaliteit. Door betere kennis te stimuleren en een serieuze niet-pathologische benadering van transgenders moet dit veranderen. We kunnen hierbij heel erg leren van elkaar.

Als we kijken naar Nederland is hier een behoorlijke goede trans-specifieke zorg, maar de algemene gezondheidszorg weet nog steeds niet wat ze met transgenders aan moeten, helemaal als ID of verzekeringsbewijs iets anders (lijken te) zeggen dan de persoon die voor de behandelaar staat. Grotendeels is dit te wijten aan kennisgebrek.
Ook op de trans-specifieke zorg valt het nodige aan te merken. En dan niet alleen op de veel te lange wachttijden. De inhoud van de zorg van de genderdysforiezorgteams (het woord alleen al) behoeft ook wel verbetering.

Als ervaringsdeskundige en bepleiter van goede transgezondheidspolitiek ben ik bij uitstek geschikt om mee te praten en denken over hoe de concrete gezondheidszorg transvriendelijker kan en ook hoe gezondheidsbeleid meer rekening kan houden met transgenders.

Via Transgender Netwerk Nederland en internationale projecten ben ik goed op de hoogte van de vereisten en de problemen die transgenders ervaren in de zorg. Op de Congenid conferentie juni 2010 heb ik meegeschreven aan wat uiteindelijk een globaal model voor transgender zorg moet worden. Daarin is het uitgangspunt totale depathologisering van trans-identiteiten met behoud van recht op zorg waar nodig. Iets waar deskundigen ook steeds meer van overtuigd raken. In het TGEU-project “..And Others” heb ik de zorgparagraaf op mij genomen, met advies hoe het recht op goede behandeling in de gezondheidszorg te bepleiten.

Op dit terrein ben ik beschikbaar voor projectdeelname en consultancy. Ik kan voorlichting en training verzorgen hoe om te gaan met dit soort culturele verschillen in de dagelijkse praktijk. Waar een zorginstelling of een cliëntenorganisatie oploopt tegen gebrek aan kennis, kan ik uitkomst brengen.  Voor meer details kunt u mij het best per mail of telefoon bereiken voor een afspraak.

%d bloggers like this: