Hoe zit het met gender?

Velen houden er een beperkt en verouderd idee op na wat gender is, hoe het werkt en hoe het interacteert met sekse en seksualiteit. Op deze plaats wil ik een recenter en beter kloppend idee neerzetten hoe het dan wél zit met gender.

Hoe zit dat nou met gender en hoe verhoudt het zich tot lichaam en tot seksualiteit? Want dat is de eeuwige trits. Wat is gender, hoe werkt het, hoe voelt het? Op zich biedt elk van deze vragen de mogelijkheid van een college. Dat kan ik ook verzorgen op verzoek.

Eerst een poging tot definitie van wat ik bedoel als ik het heb over “gender”

Een definitie van gender geven is al gauw tautologisch: Gender is het gegenderd zijn. Een genderidentiteit of -expressie hebben. Traditioneel wordt het gelinkt aan mannelijkheid en/of vrouwelijkheid. In een niet-binaire situatie zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: gender is het gevoel dat je mannelijk, vrouwelijk, of iets compleet anders bent. Gegeven het feit dat onze wereld zo sterk in mannen en vrouwen denkt, is het moeilijk niet daaraan te relateren, waardoor je constructies krijgt als “mannelijk, vrouwelijk, daartussen of daarbuiten”. De laatste jaren verschijnen er nieuwe namen en benamingen die soms even snel weer verdwijnen, maar het geheel geeft aan dat “gender” in elk geval bruist en leeft.

Iedereen hier heeft een lichaam, een geseksueerd lichaam zelfs. Vrijwillig of onvrijwillig, aangeboren of verkregen. Velen hier hebben een gender. Dat geldt niet per definitie voor iedereen. Want gender is voor een groot deel opgelegd, op grond van het geslacht dat je bij geboorte (doorgaans) is toegekend. Maar dat past niet altijd. Dat is ook logisch want er is meer onder de zon dan alleen man en vrouw. En daardoor krijg je dus onder andere transgender. Er is een grotendeels ontkende genderdiversiteit en als je niet in de erkende hokjes past, dan heb je de keuze om je aan te passen (dat moet je sowieso enigszins voor de wet) of voor je gevoel, je “ware identiteit” te gaan. Niet dat er zomaar een ware identiteit is. Dat is ook iets dat je ontwikkelt onder invloed van diverse factoren.

En dan is er dus seksualiteit dan wel seksuele oriëntatie of gerichtheid. Niet geaardheid alsjeblieft. We zijn geen stopcontacten.

Hoe werkt dat dan met die drie, hoe haken ze in elkaar, hoe werken ze samen – of elkaar tegen?

Zoals gezegd, iedereen heeft een lichaam, de meesten hebben een genderidentiteit en velen hebben een seksuele identiteit. Maar niet iedereen en er zijn mensen met alles en mensen met “niets”. Want er zijn ook aces, aseksuelen (ik heb ze in het Nederlandse nog niet horen zeggen dat ze een aas zijn, dus ik houd het maar op het Amerikaanse ace voor “asexual”. En dan kun je nog steeds bi zijn bijvoorbeeld, want aseksueel is alleen maar geen (sterke) seksuele wensen hebben. Is dat aangeboren, als in prenataal bepaald? Nee, niet zonder meer. Seksuele identiteiten ontwikkelen zich gewoon heel vroeg. Mogeljk is er iets – een richting – aangeboren, maar dan rudimentair. En de vraag is maar hoe belangrijk dat is.  Is het het gevolg van slechte ervaringen? Misschien voor een deel. Maar niet iedere ace heeft slechte ervaringen met seksualiteit. Net als niet iedere a-gender slechte ervaringen heeft met het gendersysteem. Hoewel het haast onmogelijk is er geen ervaring mee te hebben en de push om een keuze te maken binnen de hokjes is enorm.
Is het aangeleerd dan? Zoals sommige conservatieven roepen dat homoseksualiteit en transgender zijn aangeleerd door evil volwassenen met een perverse afwijking. Zo zit het niet. Seksualiteit ontwikkel je doorgaans in de loop van je jonge leven op grond van wat je voelt voor anderen die een zelfde of een ander geslacht of gender lijken te hebben (de roemruchte gerichtheid). En als er een match is en een gelegenheid dan kun je een praktijk beginnen op te bouwen. En seksualiteit is er ook in duizendvoud. Van hetero tot queer en van vanille tot kink.

Dus zoals je mensen zonder seksuele (maar misschien wel romantische) gevoelens, en mensen die niet één keuze kunnen of willen maken, heb je mensen zonder genderidentiteit (a-genders, non-genders) hebt, maar ook met niet-traditionele en zelfs meerdere genderidentiteiten. En de uitdrukkingen en identiteiten die we zien van gender zijn ook niet absoluut en perse permanent door de tijd heen. Noch zijn ze universeel. Alsje wereldwijd kijkt, zijn we in het Westen eigenlijk wel heel beperkt met onze uitsluitende erkenning van mannen en vrouwen, meestal alleen hetero ook nog. Een land als India kent minstens 20 gender- en seksuele identiteiten,

En dan heb je mensen die geslachtelijk buiten de hokjes vallen. Intersekse-personen, dan wel personen met een intersekse-conditie. Daar loopt iets in hun geslachtsontwikkeling anders waardoor ze niet eenduidig in de richting van een lichaam dat kan baren of dat kan bevruchten ontwikkelen. Dat zijn tenslotte de lichamelijke geslachtsstandaarden. En transmensen vallen vaak ook buiten de geslachtelijke, lichamelijke hokjes. Samen bewijzen trans* en inter* mensen dat geslacht niet zo eenduidig ligt als je denkt. Want er zijn – tegenwoordig ook wettelijk erkend – mensen met een gender en een seksualiteit die niet direct of niet helemaal matchen met de verwachtingen op grond van de uiterlijke verschijning.

De biologische begrippen van man en vrouw zijn ook niet neutraal, maar het product van ideeën en van observaties van wat vaak voorkomt. En de definities werken als axioma’s, uitgangspunten. maar ze worden net zo hard geschapen en net zo hard bewaakt als veel andere maatschappelijke cruciaal geachte ideeën. Dat kan goed zijn of niet, maar het is in elk geval niet neutraal en ‘objectief’. En dat blijkt ook met de ontwikkelingen die we steeds duidelijker zien.
De (school)biologie zou er goed aan doen meer te formuleren in de trant van “de meeste mensen hebben XX of XY chromosomen” en “veel mannen hebben een penis en veel vrouwen een vagina. Dat is alleen niet altijd het geval.”En voor de bovenbouw nog wat over hormonen erbij. Hoe eerder je ermee begint hoe beter.

En last but not least: gender is niet biologisch bepaald, wel biologisch beïnvloed. In hoeverre, dat is onderdeel van actuele debatten. Hoe biologisch gender is, maakt niet zo heel veel uit. daar wordt veel te veel waarde aan gehecht. Er is genderdiversiteit en er zijn lichamen met allerlei geslachtelijke (en niet-geslachtelijke) kenmerken en dat hangt maar in beperkte mate samen. laten we stoppen zoveel waarde te hechten aan de combinatie van licham, gender en seksualiteit. Dat is ook beter voor de geestelijke volksgezondheid, want dan flippen mensen minder als hun verwachtingen niet uitkomen rond seks(e) en gender. dat scheelt slachtoffers.

“Normale” genders en seksualiteiten en lichamen zijn een kwestie van normen. Niet van verschijning. Mijn gender en seksualiteit zijn ook niet normaal. Maar ja, dat is logisch, want normaal is een stand op m’n wasmachine. En ik ben een mens, geen wasmachine. Normaal is wat genormeerd is en geaccepteerd dus. Homoseksualiteit is doorgaans niet normaal maar wel veel voorkomend. En transgender komt ook steeds meer voor. En wanneer iets veel voorkomt en meer en meer gezien wordt kan dat leiden tot acceptatie wanneer het niet verdrukt wordt. Het kan ook zijn dat men het negeert of zelfs wetgeving ertegen in stelling brengt. Hetgeen de laatste tijd ook weer hard gebeurt in diverse landen.

In Nederland en omgeving kiest men toch het meest voor accepteren, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook – zelfs maar juridisch – koek en ei is. De Europese standaard voor trans-erkenning is simpelweg nog steeds schandalig laag (twaalf landen eisen nog steeds chirurgische sterilisatie) en bescherming op grond van je genderidentiteit is in veel landen niet aan de orde. Plus dat wetgeving één ding is, maar wanneer die niet wordt gehandhaafd en er wetgeving is die een deel van de groep (meestal de meest gemarginaliseerden) hard bestraft omdat ze bijvoorbeeld sekswerk doen om te overleven of tot een raciale minderheidsgroep behoren die dus ook veel zwaarder gecontroleerd wordt en waar ieder vlekje een poel bloed wordt, dan schiet hooguit een deel van die populatie er iets mee op. Dat is dus serieuze kritiek op het heersende idee dat gendererkenningswetgeving of bescherming op grond van seksuele oriëntatie voldoende is.

Kortom gender is vrij gewoon, en vooral veelkleurig. Doe er je voordeel mee en laat je niet beperken tot het hokje Gewoon, of wasmachinestand Normaal. “Remember, larger than life is just big enough”, zegt Ru Paul ook.

one struggle.jpg

Hierarchy in Human Rights?

On Friday january 25 I attended the 25 year anniversary of the Dutch Helsinki Committee (NHC). Several important people held speeches, and they were interesting. But it also confronted me with a question.

The anniversary was celebrated with a one day conference themed “The future of human rights in Europe” with several eminent speakers and or workshop leaders. Council of Europe Commissioner Nils Mužinieks held a keynote speech full of “doom and gloom” but also with a bit hopeful conclusions. strategic consultant Dirk Steen (ex global planning Amnesty) gave some very interesting possible scenarios for the year 2020; One where the bankers finally have been arrested, production is localized thanks to 3D printing and energy is solar, or aeolic. Or a doom scenario: The Greek crisis continues in the rest of Europe, dictatorships on the rise, unemployment on the rise everywhere, censorship and surveillance on Internet business of the day … A global sociopolitical economic SWOT. The future might lie with “Occupy 2.0”, the Young Angry Women. An organized and coordinated fight with the powers that be. Interesting to see the reactions in the audience on the different scenarios.

Much was spoken on the collapse of the (western) economies, the barbaric contemporary capitalism, the rising racism in Greece and Hungary, the dangers for the constitutional state … Very important.

There were workshops on EU human rights strategy, on the situation of the Roma people, transitional justice, the problems of migration politics in Europe (what we did not learn). Masterclasses on the European court and on anti terrorism and human rights. And there was one workshop on sex work and trafficking, plus a lecture on LGBT human rights work in Europe.

25 yrs Dutch Helsinki Committee

That brings me to my observation: there was very little attention for sexual and reproductive rights. Nor for gender related issues. The sex work workshop was good, considerably more positive for sex workers rights than I had imagined beforehand. But it was only about women in sex work, so a limited perspective. I brought the trans perspective in (many many trans people are doing sex work for some time in their life). A perspective of gender and power was not clearly present. But I think the many attendants found it a useful or informative workshop. The lecture on LBGT human rights as human rights was a useful summing up of the recently created human rights ‘jurisprudence” and soft law, statements by high-placed functionaries. But hardly a thing more than this enumeration.

This makes me wonder: is it so difficult to bring women’s rights, LBGTIQ human rights, sexual and reproductive health issues into the mainstream human rights discourse? Why do issues about sex, gender and sexuality always stand apart? Only when mass rape is used as a weapon of mass terrorization in a war, sex and sexuality enter mainstream discourse. Is this because of judicial or political unease?

Of course there is the recent CoE convention combating and preventing Violence against Women. Very young still, not much signatories yet (Turkey, being the host country, ironically the first state to ratify it). Mužinieks thinks it has a great future. Further practically it is best to use the entry way of combating and preventing hate speech and hate crime. And to get ombudsmen cooperating. They are many times very silent. The European approach is to take measures close to home, whereas the UN system is more of global and regular, regulated control instances. But still, to me that does not explain why sex, gender and sexuality issues stay outside mainstream human rights discourse, that does take racism as an issue.

Wij leveren vreerwerk!

 

Welkom op de site van Vreerwerk, vrerig weerwerk. Uw bron voor duidelijke, politieke informatie over transgender rechten en gender-educatie.

Vreerwerk is een vers initiatief met expertise op de volgende vlakken:

  1. Gender-educatie: voorlichting, gastlessen, advies, workshops over (trans)gender en over intersex
  2. Internationale trans* advocacy op EU en VN niveau (CEDAW, UNHRC)
  3. Transgender gezondheidszorg: depathologisering en organisatie transzorg
  4. Diversiteitsbeleid en transitieprotocollen
  5. Organiseren en faciliteren van transgender en intersex gerelateerde events

Op dit moment is Vreerwerk betrokken bij een aantal projecten voor transgender en gezondheidszorg. Zo ondersteunen wij trans-activisten in Spanje met een mensenrechtenbenadering in de strijd om een goede en vergoede transzorg. Vreerwerk neemt al vanaf 2010 deel aan een internationale denktank voor niet-pathologiserende transgender gezondheidszorg. Daartoe wordt een Europees project opgezet in samenwerking met Transgender Europe (TGEU) om structurele aandacht van politici, beleidsmakers medici en mensenrechtenorganisaties te krijgen voor een mensenrechtenperspectief op transgezondheidszorg.

Een andere activiteit is gender-educatie. We hebben jaren ervaring in gastlessen voor studenten en adviseren van Amerikaanse undergraduate sturdenten op het gebied van gender en seksualiteit (Worldlearning institute, CIEE). Maar ook het organisaties wegwijs maken in genderdiversiteit en hen helpen met diversiteitsbeleid of transitieprotocollen voor transgenders hoort hierbij.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen.

J. Vreer Verkerke
vreerwerk@xs4all.nl
06-16126458