Gezondheidsrechten of diversiteit?

Dit is het eerste deel van een vijfdelig essay dat ik als essentieel beschouw voor een ieder die zich als activist of professioneel met transgendergezondheid bezighoudt. De schrijfster van dit artikel, Sandra Fernández Garrido, analyseert het huidige denkkader over trans als mentale stoornis en de historische oorsprong ervan en buigt zich over het vaak gevoelde dilemma: moeten we uitgaan van gezondheidsrechten of van genderdiversiteit? Is dit een valse tegenstelling? Hoe zijn we gekomen waar we staan en waar moeten we op letten in onze strijd voor depathologisering van genderidentiteit?
Het hele artikel verscheen origineel als Derechos sanitarios desde el reconocimiento de la diversidad. Alternativas a la psiquiatrización de las identidades trans in “El género desordenado : criticas en torno a la patologización de la transexualidad”.

1. Inleiding: Gezondheidsrechten of diversiteit?

Tot drie jaar geleden kon je de meest zichtbare relatie tussen de transbeweging en het medische circuit samenvatten met de figuur van een gelukkig huwelijk dankzij een vermenging van belangen. Continue reading

Transgenderzorg in Spanje voorlopig behouden

In Spanje is in korte tijd een hetze gestart tegen transgenders en het vergoeden van transspecifieke zorg. Dit artikel van Pablo Vergara van Conjuntos Difusos vertelt het verhaal erachter en wat men bereikt heeft.
Continue reading

Health care policy

Globally speaking some three issues are of great important for trans people to have the possibility for a better life, in accordane to their human rights. These are:

  1. Legal gender recognition
  2. Availability of health care
  3. Legal protection against hate crimes and discrimination

At the 2010 Congenid conference in Barcelona I co-authored the health standards paragraph for trans health. This is meant as a draft for a global trans health policy. Based on total depathologisation of trans identities it clearly states the need for availability and insurance covered trans health care. No one should be left without the possibility to seek medical assistance for gender reasssignment. This is a human rights question.

Using this argument I contacted the Dutch ministry of Health to convince them the Netherlands should plead with the WHO ICD-11 Committee for depathologisation of trans identities, the removal of “Gender Identity Disorder” and reclassification in a different, non-pathological way. Several options can be thought of for this,.

In the Trangender Europe (TGEU) argumentation project”.. And Others” I developed the health care paragraph, giving arguments of trans inclusive health care to activists for policy makers. I have given several talks on this basis (Dublin, Malmö 2010)

Many countries have no possibility for trans people to obtain the trans specific health care deemed necessary to live more comfortable with oneself. Where there is trans specific health care often it is not satisfactory. By stimulating the availability of better information and by advocating for a non pathologising approach we hope to change this. The change process is a great opportunity for cooperation in advocacy.

Big parts of trans negativity and prejudice in health care (as elsewhere) is due to ignorance. Through my experience in European cooperation in developing argumentation for better health carer access for trans people I can help developing a more trans friendly health care and health policy that is trans inclusive.

Together with Transman.nl and in consultation with GATE and TGEU I am now working on an international advocacy project on transgender health care. Through a process of adult education and exchanging ideas we will build an international project aiming for improving trans communities’ capacity in argumenting for good treatment and respectful, non-obligatory, medical interventions based on informed consent. In this proces we want to also enter in a dialogue with national health care and human rights authorities and organizations to raise their awareness on this issue. The project will take place from 2013.

Zorg-politiek

In veel landen is er helemaal geen mogelijkheid voor transgenders om specifieke zorg te krijgen die nodig om zich beter met zichzelf te krijgen en elders is die zorg niet van geode kwaliteit. Door betere kennis te stimuleren en een serieuze niet-pathologische benadering van transgenders moet dit veranderen. We kunnen hierbij heel erg leren van elkaar.

Als we kijken naar Nederland is hier een behoorlijke goede trans-specifieke zorg, maar de algemene gezondheidszorg weet nog steeds niet wat ze met transgenders aan moeten, helemaal als ID of verzekeringsbewijs iets anders (lijken te) zeggen dan de persoon die voor de behandelaar staat. Grotendeels is dit te wijten aan kennisgebrek.
Ook op de trans-specifieke zorg valt het nodige aan te merken. En dan niet alleen op de veel te lange wachttijden. De inhoud van de zorg van de genderdysforiezorgteams (het woord alleen al) behoeft ook wel verbetering.

Als ervaringsdeskundige en bepleiter van goede transgezondheidspolitiek ben ik bij uitstek geschikt om mee te praten en denken over hoe de concrete gezondheidszorg transvriendelijker kan en ook hoe gezondheidsbeleid meer rekening kan houden met transgenders.

Via Transgender Netwerk Nederland en internationale projecten ben ik goed op de hoogte van de vereisten en de problemen die transgenders ervaren in de zorg. Op de Congenid conferentie juni 2010 heb ik meegeschreven aan wat uiteindelijk een globaal model voor transgender zorg moet worden. Daarin is het uitgangspunt totale depathologisering van trans-identiteiten met behoud van recht op zorg waar nodig. Iets waar deskundigen ook steeds meer van overtuigd raken. In het TGEU-project “..And Others” heb ik de zorgparagraaf op mij genomen, met advies hoe het recht op goede behandeling in de gezondheidszorg te bepleiten.

Op dit terrein ben ik beschikbaar voor projectdeelname en consultancy. Ik kan voorlichting en training verzorgen hoe om te gaan met dit soort culturele verschillen in de dagelijkse praktijk. Waar een zorginstelling of een cliëntenorganisatie oploopt tegen gebrek aan kennis, kan ik uitkomst brengen.  Voor meer details kunt u mij het best per mail of telefoon bereiken voor een afspraak.