Transgenderzorg in Spanje voorlopig behouden

In Spanje is in korte tijd een hetze gestart tegen transgenders en het vergoeden van transspecifieke zorg. Dit artikel van Pablo Vergara van Conjuntos Difusos vertelt het verhaal erachter en wat men bereikt heeft.
Op 8 april begonnen Intereconomía en la Gaceta, een televisieketen en een krant (beide van dezelfde groep) een campagne tegen specifieke gezondheidszorg voor transgenders en ook tegen het verlenen van andere zorg die volgens hen niet essentieel is, zoals, IVF en – verrassenderwijs – vasectomie1.

Deze campagne begon zich al snel te verspreiden naar andere communicatiemedia rond de PP (regerende conservatieve partij van Spanje, V.) In de schoot van de actiegroep Conjuntos Difusos begon de verdenking te groeien dat deze media meningen aan het echoën waren die leefden bij of rond leden van de regering. Deze verdenkingen werden bevestigd toen als eerste de burgemeester van Valladolid verklaarde dat deze medische dienstverlening (de zogenaamde “geslachtsverandering” , vasectomie en IVF voor aleenstaande vrouwen), en toen – erger nog – de staatssecretaris van Sociale Zaken en Gelijkheid verklaarde dat “er een race was in de autonome gemeenschappen om te zien wie het meest aanbood, wie het goedkoopst [was], wie het verst ging, zowel op zorggebied – waar het geneeskundig portfolio omhooggeschoten is en we een aanbod hebben van door de schatkist betaalde geslachtsveranderende operaties tot welk type implantaat en plastische chirurgie dan ook – als in de sociale politiek.”

Deze verklaringen, direct afkomstig van een lid van de regering wier werkterrein precies bij het ministerie van Volksgezondheid ligt en van precies de persoon die Gelijkheid als post heeft, toonden heel duidelijk dat de mediacampagne tegen transgendergezondheidszorg niet een uitvinding van de media was om hun lezers tevreden te houden, maar een weerspiegeling van de echte bedoelingen van de leiding van de PP.

Ten gevolge hiervan is Conjuntos Difusos samen met andere LGBT groepen een sterke protestbeweging begonnen, en heeft men zich gewend tot diverse Europese en internationale organisaties ter verdediging van de mensenrechten en TILHB2 rechten, zoals Amnesty International, Transgender Europe, ILGA, Human Rights Watch, etc. Ook heeft men zich gericht tot politici als de Functionaris voor de Gezondheidszorg in Andalusia, andere communicatiemedia als El País en Europa Press, die de protesten echoden, tot Opus Dei aan toe.

Als resultaat van deze golf van protest heeft Amnesty International zich tot de minister van Volksgezondheid gewend en haar er aan herinnerd dat gezondheid een van de mensenrechten is die niet gebaseerd zijn op strikte economische criteria, en dat men gelijke toegang moet garanderen, zonder discriminatie op lichamelijke gronden of ouderdom. Ook vermeldde men specifiek de noodzaak tot behoud van “geslachtsveranderende operaties” binnen het universele karakter van het recht op gezondheid.

 

Op 18 april kwam de Nationale Gezondheidsraad bij elkaar. In de officiële persverklaring van het ministerie van Volksgezondheid werden de bezuinigingen op de medische dienstverlening niet genoemd, hoewel men wel aankondigde “beter naar de realiteit van verstrekkingen te zullen kijken, de efficiëntie te zullen verhogen en de transparantie te zullen vergroten” in het gezondheidsportfolio.

De kranten verkondigden dat de zorg voor transseksuelen3 blijft bestaan, ook betaald door de sociale zekerheid, hoewel enkele media niet ophouden met aanzetten tot haat tegen transseksuelen, door ons aan te geven als reden dat gepensioneerden een hoger percentage moeten betalen voor hun medicijnen.
Het valt echter nog te bezien hoe die aanpassingen uitpakken, of ze niet toch nog een grotere beperking aan de zorg aan transseksuelen, die toch al tekort komt, leveren; dat het niet verandert in slechts nominale zorg zonder effectieve praktijk.

Ook moet er actie ondernomen worden tegen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Gelijkheid, middels een aangifte wegens aanzetten tot geweld en discriminatie van een reeds sociaal marginale groep.

(Vertaling van http://www.transtienda.com/blog/noticias/se-mantiene-atencion-sanitaria-trans/)

1Vasectomie: sterilisatie (door doorsnijden zaadleider)

2Trans, Intersex, Homo, Lesbisch, Biseksueel

3In Spanje is de algemeen gebruikte term transseksuelen. Dit slaat dus op de hele transpopulatie – voorzover men in aanmerking komt voor transzorg

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: