Zorg-politiek

In veel landen is er helemaal geen mogelijkheid voor transgenders om specifieke zorg te krijgen die nodig om zich beter met zichzelf te krijgen en elders is die zorg niet van geode kwaliteit. Door betere kennis te stimuleren en een serieuze niet-pathologische benadering van transgenders moet dit veranderen. We kunnen hierbij heel erg leren van elkaar.

Als we kijken naar Nederland is hier een behoorlijke goede trans-specifieke zorg, maar de algemene gezondheidszorg weet nog steeds niet wat ze met transgenders aan moeten, helemaal als ID of verzekeringsbewijs iets anders (lijken te) zeggen dan de persoon die voor de behandelaar staat. Grotendeels is dit te wijten aan kennisgebrek.
Ook op de trans-specifieke zorg valt het nodige aan te merken. En dan niet alleen op de veel te lange wachttijden. De inhoud van de zorg van de genderdysforiezorgteams (het woord alleen al) behoeft ook wel verbetering.

Als ervaringsdeskundige en bepleiter van goede transgezondheidspolitiek ben ik bij uitstek geschikt om mee te praten en denken over hoe de concrete gezondheidszorg transvriendelijker kan en ook hoe gezondheidsbeleid meer rekening kan houden met transgenders.

Via Transgender Netwerk Nederland en internationale projecten ben ik goed op de hoogte van de vereisten en de problemen die transgenders ervaren in de zorg. Op de Congenid conferentie juni 2010 heb ik meegeschreven aan wat uiteindelijk een globaal model voor transgender zorg moet worden. Daarin is het uitgangspunt totale depathologisering van trans-identiteiten met behoud van recht op zorg waar nodig. Iets waar deskundigen ook steeds meer van overtuigd raken. In het TGEU-project “..And Others” heb ik de zorgparagraaf op mij genomen, met advies hoe het recht op goede behandeling in de gezondheidszorg te bepleiten.

Op dit terrein ben ik beschikbaar voor projectdeelname en consultancy. Ik kan voorlichting en training verzorgen hoe om te gaan met dit soort culturele verschillen in de dagelijkse praktijk. Waar een zorginstelling of een cliëntenorganisatie oploopt tegen gebrek aan kennis, kan ik uitkomst brengen.  Voor meer details kunt u mij het best per mail of telefoon bereiken voor een afspraak.

Spaans werk

Ik heb een grote affiniteit met queer Spanje. Steden als Barcelona en Madrid bruisen van activisme. Sinds 2009 volg ik de ontwikkelingen in theorie en activisme in Spanje.

De Pyreneëen zijn vaak voor de Spanjaarden zelf ook een onneembare barrière. Men komt weinig “buiten”. Mede daarom heb ik een aantal stukken vanuit het Spaans in het Nederlands vertaald. Zodoende kan hier ook bekend worden wat ginder aan belangrijke ontwikkelingen plaatsvindt. Ik ben nu bezig om Beatriz Preciado’s “Biopolitica del género” in het Nederlands te vertalen.

De komende tijd zullen hier op Vreerwerk afentoe stukken verschijnen rondom Spaanse transpolitiek. Onder meer vertalingen uit het belangrijke boek “El género desordenado: Criticas en torno a la patologización de la transexualidad“, “Het ongeordende gender: kritieken op de pathologisering van transseksualiteit”. El género desordenado belicht de problemen rond (de)pathologisering van diverse kanten en brengt de discussie erover op een hoger peil.

Waar interesse is, geef ik lezingen over de Spaanse situatie met betrekking tot transgender en dan met name wat cutting edge trans is. Ik hoop tegen betaling teksten te kunnen vertalen.

Twee stukken die ik eerder heb vertaald:

Ze kwamen uit de bergen: een transfeministisch manifest verschenen bij Acera del Frente

Jouw dood (hoofdstuk één van Testo junkie, Beatriz Preciado)

Wij leveren vreerwerk!

 

Welkom op de site van Vreerwerk, vrerig weerwerk. Uw bron voor duidelijke, politieke informatie over transgender rechten en gender-educatie.

Vreerwerk is een vers initiatief met expertise op de volgende vlakken:

  1. Gender-educatie: voorlichting, gastlessen, advies, workshops over (trans)gender en over intersex
  2. Internationale trans* advocacy op EU en VN niveau (CEDAW, UNHRC)
  3. Transgender gezondheidszorg: depathologisering en organisatie transzorg
  4. Diversiteitsbeleid en transitieprotocollen
  5. Organiseren en faciliteren van transgender en intersex gerelateerde events

Op dit moment is Vreerwerk betrokken bij een aantal projecten voor transgender en gezondheidszorg. Zo ondersteunen wij trans-activisten in Spanje met een mensenrechtenbenadering in de strijd om een goede en vergoede transzorg. Vreerwerk neemt al vanaf 2010 deel aan een internationale denktank voor niet-pathologiserende transgender gezondheidszorg. Daartoe wordt een Europees project opgezet in samenwerking met Transgender Europe (TGEU) om structurele aandacht van politici, beleidsmakers medici en mensenrechtenorganisaties te krijgen voor een mensenrechtenperspectief op transgezondheidszorg.

Een andere activiteit is gender-educatie. We hebben jaren ervaring in gastlessen voor studenten en adviseren van Amerikaanse undergraduate sturdenten op het gebied van gender en seksualiteit (Worldlearning institute, CIEE). Maar ook het organisaties wegwijs maken in genderdiversiteit en hen helpen met diversiteitsbeleid of transitieprotocollen voor transgenders hoort hierbij.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen.

J. Vreer Verkerke
vreerwerk@xs4all.nl
06-16126458