Gezondheidsrechten of diversiteit?

Dit is het eerste deel van een vijfdelig essay dat ik als essentieel beschouw voor een ieder die zich als activist of professioneel met transgendergezondheid bezighoudt. De schrijfster van dit artikel, Sandra Fern├índez Garrido, analyseert het huidige denkkader over trans als mentale stoornis en de historische oorsprong ervan en buigt zich over het vaak gevoelde …

Health care policy

Globally speaking some three issues are of great important for trans people to have the possibility for a better life, in accordane to their human rights. These are: Legal gender recognition Availability of health care Legal protection against hate crimes and discrimination At the 2010 Congenid conference in Barcelona I co-authored the health standards paragraph …