@ariel_silvera on Twitter

We need to move from ‘you don’t understand me’ to ‘I want to understand our differences’ #transchat

Spaans werk

Ik heb een grote affiniteit met queer Spanje. Steden als Barcelona en Madrid bruisen van activisme. Sinds 2009 volg ik de ontwikkelingen in theorie en activisme in Spanje.

De Pyreneëen zijn vaak voor de Spanjaarden zelf ook een onneembare barrière. Men komt weinig “buiten”. Mede daarom heb ik een aantal stukken vanuit het Spaans in het Nederlands vertaald. Zodoende kan hier ook bekend worden wat ginder aan belangrijke ontwikkelingen plaatsvindt. Ik ben nu bezig om Beatriz Preciado’s “Biopolitica del género” in het Nederlands te vertalen.

De komende tijd zullen hier op Vreerwerk afentoe stukken verschijnen rondom Spaanse transpolitiek. Onder meer vertalingen uit het belangrijke boek “El género desordenado: Criticas en torno a la patologización de la transexualidad“, “Het ongeordende gender: kritieken op de pathologisering van transseksualiteit”. El género desordenado belicht de problemen rond (de)pathologisering van diverse kanten en brengt de discussie erover op een hoger peil.

Waar interesse is, geef ik lezingen over de Spaanse situatie met betrekking tot transgender en dan met name wat cutting edge trans is. Ik hoop tegen betaling teksten te kunnen vertalen.

Twee stukken die ik eerder heb vertaald:

Ze kwamen uit de bergen: een transfeministisch manifest verschenen bij Acera del Frente

Jouw dood (hoofdstuk één van Testo junkie, Beatriz Preciado)

Wij leveren vreerwerk!

 

Welkom op de site van Vreerwerk, vrerig weerwerk. Uw bron voor duidelijke, politieke informatie over transgender rechten en gender-educatie.

Vreerwerk is een vers initiatief met expertise op de volgende vlakken:

  1. Gender-educatie: voorlichting, gastlessen, advies, workshops over (trans)gender en over intersex
  2. Internationale trans* advocacy op EU en VN niveau (CEDAW, UNHRC)
  3. Transgender gezondheidszorg: depathologisering en organisatie transzorg
  4. Diversiteitsbeleid en transitieprotocollen
  5. Organiseren en faciliteren van transgender en intersex gerelateerde events

Op dit moment is Vreerwerk betrokken bij een aantal projecten voor transgender en gezondheidszorg. Zo ondersteunen wij trans-activisten in Spanje met een mensenrechtenbenadering in de strijd om een goede en vergoede transzorg. Vreerwerk neemt al vanaf 2010 deel aan een internationale denktank voor niet-pathologiserende transgender gezondheidszorg. Daartoe wordt een Europees project opgezet in samenwerking met Transgender Europe (TGEU) om structurele aandacht van politici, beleidsmakers medici en mensenrechtenorganisaties te krijgen voor een mensenrechtenperspectief op transgezondheidszorg.

Een andere activiteit is gender-educatie. We hebben jaren ervaring in gastlessen voor studenten en adviseren van Amerikaanse undergraduate sturdenten op het gebied van gender en seksualiteit (Worldlearning institute, CIEE). Maar ook het organisaties wegwijs maken in genderdiversiteit en hen helpen met diversiteitsbeleid of transitieprotocollen voor transgenders hoort hierbij.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen.

J. Vreer Verkerke
vreerwerk@xs4all.nl
06-16126458