Geslachtswijzing voor intersekse personen

Mede dankzij Vreerwerk heeft de Alkmaarse rechtbank op 28 maart jl. recht gedaan aan de wens van Maya Posch om als vrouw te boek te staan vanwege haar hermafroditisme. Hiervoor hoeft ze geen geslachtsveranderende of -corrigerende behandeling te ondergaan. Dit is de eerste uitspraak met “misslag” als basis sinds jaren en naar het zich laat …

@ariel_silvera on Twitter We need to move from ‘you don’t understand me’ to ‘I want to understand our differences’ #transchat

International projects

Vreerwerk has direct international experience through the following projects and activities: “.. And others!” Grundtvig project with TGEU, TrIQ, TENI, STA, Verein Diskursiv, STS: argumenting for trans equality in Europe with human rights discourse. Specifically responsible for the health care paragraph (2009-11) Advising OTD in Chile with their argumentation in discussion with the national health …

Techno barbie: brave new gender

In het kader van discussies aanzwengelen, onbekende theorie toegankelijk maken door vertaling plaats ik afentoe een stuk op deze site. Dit is een vertaling van een paragraaf uit Testo Yonqui van de Spaanse filosoof Beatriz Preciado). De pil als performatief sleutelapparaat1 van het farmacopornografisch regime is veranderd van een simpele techniek voor geboortebeperking in een …