Geslachtswijzing voor intersekse personen

Mede dankzij Vreerwerk heeft de Alkmaarse rechtbank op 28 maart jl. recht gedaan aan de wens van Maya Posch om als vrouw te boek te staan vanwege haar hermafroditisme. Hiervoor hoeft ze geen geslachtsveranderende of -corrigerende behandeling te ondergaan. Dit is de eerste uitspraak met “misslag” als basis sinds jaren en naar het zich laat aanzien de eerste voor een hermafrodiet sowieso in Nederland.

Verzoeken totnutoe zijn allemaal gebaseerd op gebruik van artikel 28: de aanvrager is geregistreerd als man en wil geregistreerd staan als vrouw, en heeft bewijs van onvruchtbaarheid/geslachtsverandering. Vreerwerks advies aan de advocaat artikel 24 te gebruiken blijkt juist te zijn geweest. Het advies van de minister is ook op onze input gebaseerd. Continue reading

@ariel_silvera on Twitter

We need to move from ‘you don’t understand me’ to ‘I want to understand our differences’ #transchat

International projects

Vreerwerk has direct international experience through the following projects and activities:

  • “.. And others!” Grundtvig project with TGEU, TrIQ, TENI, STA, Verein Diskursiv, STS: argumenting for trans equality in Europe with human rights discourse. Specifically responsible for the health care paragraph (2009-11)
  • Advising OTD in Chile with their argumentation in discussion with the national health ministry on transition protocols (2010)
  • Co-organising the Barcelona CONGENID first ever autonomous trans world conference: European coordinator in the international executive committee (2010)
  • Advisor on visit Mariela Castro Espín, director Cuban sexology Institute to the Netherlands (2011)
  • Advisor to transgender health care project on Puerto Rico (2012)
  • Organiser European trans health care advocacy project with several partners (2013)

Techno barbie: brave new gender

In het kader van discussies aanzwengelen, onbekende theorie toegankelijk maken door vertaling plaats ik afentoe een stuk op deze site. Dit is een vertaling van een paragraaf uit Testo Yonqui van de Spaanse filosoof Beatriz Preciado).

De pil als performatief sleutelapparaat1 van het farmacopornografisch regime is veranderd van een simpele techniek voor geboortebeperking in een programma voor de cosmetische productie van vrouwelijkheid: hij lijkt meer en meer een therapie voor het bestrijden van acne, van hirsutisme (gelaats- en lichaamsbeharing bij vrouwen) of voor vergroting en betere vorm van de borsten. Zo worden er nieuwe pillen geproduceerd op basis van progesteron, zoals Drospirenon2, verhandeld in Duitsland, die vanwege hun anti-mineralocorticoïde werking een vermindering van de vochtvasthoudende werking beloven en verlies van lichaamsgewicht.

Op zichzelf lijken de hormoontherapieën een publiek te verleiden dat op zoek is naar een vermindering van de frequentie en intensiteit van de menstruatie. Het gaat niet meer om een anticonceptie werking (of uitsluitend om anticonceptie), maar om het beheersen van de menstruatiecyclus (zo beloven nieuwe implantaten een totale eliminatie van de menstruatie in een tot vijf jaar). Zoals we weten is die mogelijkheid niet nieuw; integendeel zelfs, dit was een van de effecten van de pil die door Pincus en Carl Djerassi was uitgevonden in 1953. Terwijl in de jaren vijftig, net uit (een tijdperk van) disciplinair seksepolitieke apparaat tevoorschijn komend, die effecten incompatibel waren met de gendermetafysica die vrouwelijkheid met moederschap gelijkstelde, zo zijn ze tegenwoordig in de volle expansie van een farmacopornografisch seksepolitiek model waarin een veelheid aan consumenten toegang heeft tot de moleculaire productie van hun gender en hun seksualiteit volgens de fluctuaties van de farmacologische markt, kondigen de nieuwe implantaten en pillen een nieuwe type high tech vrouwelijkheid aan: de techno-barbie, eeuwig jong en hypergeseksualiseerd, bijna totaal onvruchtbaar en zonder ongesteldheid. In de tijd van de ultratechnologische schone oorlog leeft een nieuwe schone vrouw, product van een veelheid microtechnologieën voor het beheersen van haar seksualiteit. Zij wordt vergezeld door een steriele super-macho wiens erecties technisch worden geproduceerd door een wijze combinatie van Viagra en audiovisuele pornografische codes die langs elektronische weg worden doorgegeven.

1Apparaat volgens Foucault en in de filosofie: (het werken van) een geheel aan kennen en kunnen op een bepaald gebied

2http://www.ezpress.eu/news/263/Drospirenon-baanbrekend-voor-anticonceptiemarkt