Genderonduidelijkheid wordt verafschuwd

Transgender Netwerk Nederland haalt het recentste onderzoek van RutgersWPF naar seksuele gezondheid in nederland uit 2011 aaan en constateert:  57,3 % van de ondervraagden accepteert geen onduidelijkheid van het geslacht, 20% gaat liever niet met transgenders om, en 9% zou vriendschappen verbreken .. dat zijn heftige cijfers. En hoogstwaarschijnlijk gelden die alleen nog maar voor de bekendste groep de “transseksuelen”.

De cijfers geven heel goed aan wat gendervariante personen voelen op straat. Ze geven nog meer de enorme onbekendheid aan en dat de norm is dat je er onbetwistbaar mannelijk of vrouwelijk uit moet zien (als man resp. vrouw), dus ‘cisgender’ moet zijn en bij voorkeur ook hetero. Dat is een zeer ongewenste situatie. We weten ook dat 90% van de Nederlandse bevolking tolerant staat tegenover homoseksualiteit. Maar zodra het zichtbaar wordt klapt die acceptatie ineen tot een 60% procent. Niet-hetero gedrag wordt niet zomaar geaccepteerd.

Voor de redenen moet je zijn bij media, bij het onderwijs, ouders, bij de regering, die alle genderafwijkingen (waaronder ik homoseksualiteit zeker ook reken voor een groot deel) niet positief beoordelen. Kijk naar de moeite die het kost om de goede voorlichting over seksualiteit en gender op school geregeld te krijgen, om verplicht te krijgen dat iedere school vertelt dat homoseksualiteit bestaat en transgender, en dat dat evenveel waard is als cis en hetero zijn.

Al jarenlang heeft Nederland de verplichting op zich genomen om hier iets tegen te doen. Toen Nederland in 1991 het VN Vrouwenverdrag ratificeerde (11 jaar na tekenen!) ging de verplichting in om gendersterotypering te bestrijden. In 2009 heeft Nederland daar ook commentaar op gekregen van het CEDAW comitee. Maar nog steeds is de Nederlandse regering niet gewillig dit op te nemen in beleid. Waarmee ze zich verantwoordelijk maakt voor het voortduren van genderdiscriminatie en vooroordelen jegens van de norm afwijkende genderuitingen. Daardoor ligt er een plicht op de politiek om per nu daar aandacht aan te geven. En niet alleen door opvoeding van de jeugd. Juist door genderemancipatie belangrijk te vinden en daar middelen voor vrij te maken

Het zou heel fijn zijn wanneer de genderorganisaties in Nederland, zoals TNN Transvisie en COC naast voorlichting geven überhaupt, ook nadrukkelijk haar best doet die norm gesloopt te krijgen. Ze hebben de plicht om expliciet aan genderdiversiteit te werken. En dat is meer dan uitleggen dat dit bestaat en dat we niet bijten. Het betekent actief hokjes slopen.

Het is ook niet gek dat in zo’n klimaat transgenders in nederland liefst zo veel mogelijk in de kast blijven en anders heel snel weer een andere kast in rennen, vooral niet duidelijk willen hebben voor de buitenwereld dat ze anders zijn. Anders heeft de helft van de bevolking daar problemen mee. Dat is niet goed voor je geestelijke gezondheid. Tegelijk is zichtbare genderdiversiteit van groot belang voor een gezonde samenleving. Het wegdrukken want wat er is maar wat onwelgevallig wordt gezien, leidt tot geweld, discriminatie en stress bij de slachtoffers daarvan. Dat zien we met homoseksualiteit heel duidelijk. Waarschijnlijk zal het  SCP onderzoek naar de staat van transgender in Nederland dit ook aangeven (het heel beperkte  CBS onderzoek naar transseksuelen en werk deed dat al).

Tegelijk rust ook op alle genderandersen, dwars-gegenderden, transgenders, gendervariante personen of hoe je ze ook noemt, de morele verplichting voor zichzelf op te komen en zich niet te verbergen. Anders  kun je niet vrij leven, zie je af van vele rechten en krijgen de bullies alsnog hun zin.

Voor bedrijven en andere organisaties betekent dit dat ze serieus werk moeten maken van genderdiversiteit. Net als van etnische en kleurdiversiteit. Een diverse samenstelling van de ‘bedrijfsbevolking’ is goed voor de creativiteit en pas bij een redelijke aanwezigheid van ‘anderen’ verandert het klimaat, wat pleit tegen ‘excuus-Turken’ en ‘excuus-transen’ en voor er serieus werk maken. En zo moeilijk is dat niet. En Vreerwerk kan prima helpen bij dat proces.