Consultatie Mensenrechteninstituut

College rechten vd mensAfgelopen weekend heb ik de internetconsultatie van het College voor de rechten van de mens ingevuld met de volgende bijdrage over systematische, structurele en ernstige mensenrechtenschendingen in Nederland:

Ik wou graag uw aandacht richten op twee punten van ernstige en structurele punten van mensenrechtenschending in Nederland die voor velen helaas niet vanzelfsprekend zijn en nog steeds maatschappelijke weerstand oproepen (de groepen wier rechten geschonden worden, niet de schendingen).

Als eerste groep wijs ik u op de Roma en Sinti in Nederland. Een aanzienlijke groep van hen leeft als statenloos en heeft dus geen goede toegang tot de maatschappij. Door hen niet te erkennen wordt hun recht op onderwijs, goede gezondheidszorg, een veilige woonplaats, vrijheid van discriminatie, onthouden. Ze behoren – in heel Europa – tot de meest gediscrimineerde, slechtst opgeleide en meest verwaarloosde, gecriminaliseerde groepen. Evenals de tweede groep die ik ga noemen, worden zij om hun zo-zijn, hun etniciteit i.c., gediscrimineerd.

De tweede groep waar ik aandacht voor vraag, om gelijke ernstige en structurele mensenrechtenschending is de groep mensen die zich niet thuis voelt in de hen toegewezen genderrol en identiteit. Zij zijn bekend onder de naam transgenders. Arbeidsdiscriminatie is groot 40% van de gemeten populatie zit zonder werk (WW,Wajong, WIA). Het percentage tentamen suicide is extreem hoog, en om officieel in de ‘juiste’ geslachtsrol te kunnen leven moet men een tijdrovend en kostbaar medisch en juridisch proces doorlopen. Deels wordt aan verandering gewerkt, deel niet. Het volgende grote probleem hierbij is de verplichte man/vrouw indeling, waar niet iedereen in past omdat niet iedereen man of vrouw is.

Transgenderzorg biedt geen ‘maatwerk’, sluit niet aan bij behoeften en gaat uit van pathologiserende ideeën. Niet uit vergoedingsoverwegingen, maar uit geloof daarin. Het verantwoordelijk ministerie VWS is niet van zins om daar verandering in aan te brengen. Het recht op goede zorg wordt met voeten getreden, zonder dat daar fatsoenlijke redenen voor worden aangedragen.

Ook worden transgenders hun huis of wijk uit gepest waarmee hun recht op wonen geschonden wordt. Discriminatie om wie ze zijn is veelvuldig aanwezig.

 

Als bronnen draag ik de volgende rapporten aan:

1. Tussen wal en schip. Staatloze Roma in Nederland. Justitia et pax 2012

2. Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. SCP 2012

3. Trans and intersex people. Discrimination on the grounds of sex. gender identity and gender expression. EC, 2012

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: